KOMENTARZ DO KOLEKTY XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA WCIĄGU ROKU

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; † okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Nie doceniamy darów Bożych! Bóg więcej daje niż my możemy przyjąć. Boża „hojność przewyższa zasługi i pragnienia” nasze!

Niestety często my nie doceniamy tych darów albo… chcielibyśmy od Pana Boga czegoś co nam się wydaje, że jest dla nas dobre. Dlatego dziś prosimy: „udziel nam tego, o co nie ośmielamy się prosić”, o co nie umiemy prosić, darów których nie rozumiemy a są dla naszego dobra.